Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi
  Warsztaty 2015
  Wykład dr Witolda Klausa ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w Warszawie.
  Warsztaty 2015
  Spotkanie z przedstawicielką Polskiego Forum HR

NAJNOWSZE

Sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi

Czwartek, 28 kwietnia 2015

Planowany projekt Fundacji La Strada "Sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi" ma na celu stworzenie ogólnopolskiej branżowej sieci organizacji, wspierającej zapobieganie oraz zwalczanie handlu ludźmi. Działalnością sieci zostaną objęte wszystkie województwa kraju. >>

 

Komitet inicjujący SIECI

Poniedziałek, 30 kwietnia 2015

Zadaniem Komitetu będzie wypracowanie szczegółowych celów, ram i zasad organizacji Sieci, procesu weryfikacji i naboru członków, zasad i zakresu szkoleń, zasad i zakresu współpracy, monitorowania i raportowania.
Kolejnym etapem będzie nabór nowych organizacji członkowskich, doświadczonych w zakresie przeciwdziałania w handlowi ludźmi organizacji pozarządowych. Docelowo przewiduje się na tym etapie udział w sumie 28 organizacji z całej Polski. W każdym z województw Sieć będzie posiadać reprezentantów w postaci przynajmniej jednej organizacji. >>

 

 


Program budowania i wzmacniania potencjału organizacji

Piątek, 2 maja 2015

W trakcie tworzenia Sieci zakłada się przeprowadzenie
1 warsztatu podstawowego
oraz 6 warsztatów specjalistycznych, w których uczestniczyć będą obligatoryjnie przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich. Zasadniczymi benefitami planowanej sieci w odniesieniu do skuteczności prowadzonych działań w obszarze HL jest...>>